Polski
 
Main Website
IOM Main Website: www.iom.int
Na skróty
więcej
Nowość: Blog IOM
 
więcej
Aplikacja dla pracodawców
pracodawcy aplikacja.png 
​​​​
więcej
więcej
więcej
Nowa publikacja: World Migration Report 2013
x
więcej

Select language x x x x x x x

SubSite Banner

Biuro Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM) w Warszawie realizuje program pomocy w dobrowolnym powrocie. Jest on skierowany do cudzoziemców, którzy nie uzyskali w Polsce statusu uchodźcy ani innej formy ochrony, zrezygnowali z ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy, a także do pozostałych cudzoziemców, którzy nie mogą pozostać w Polsce.

 

Program realizowany jest w oparciu o porozumienie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Powrotu Imigrantów.

 

Pomoc udzielana przez IOM obejmuje:

  • doradztwo w zakresie powrotu, w tym szczegółowe informacje o kraju powrotu;
  • pomoc w uzyskaniu dokumentu podróży, gdy to konieczne;
  • badania medyczne, gdy to konieczne;
  • organizację podróży powrotnej do miejsca docelowego w kraju powrotu;
  • pomoc reintegracyjną.

Odpowiednia organizacja podróży umożliwia skorzystanie z projektu także osobom wymagającym specjalnego traktowania – kobietom w ciąży, samotnym rodzicom z małymi dziećmi, osobom chorym bądź niepełnosprawnym. Szczególną uwagę zwraca się na potrzeby dzieci bez opieki oraz osób będących ofiarami handlu ludźmi.

 

Bardzo ważnym elementem oferowanej pomocy jest pomoc reintegracyjna. Osoby powracające do swoich krajów otrzymują w dniu powrotu kieszonkowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb w pierwszych dniach po powrocie. Dodatkowa pomoc może być także przyznana na podstawie opracowanego przez cudzoziemca planu pomocy. Pomoc tę cudzoziemiec może przeznaczyć m.in. na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, edukację, odbudowę domu bądź subsydiowanie zatrudnienia.

 

Dodatkowa indywidualna pomoc reintegracyjna oferowana jest powracającym dzieciom bez opieki, ofiarom handlu ludźmi oraz osobom wymagającym pomocy medycznej w kraju pochodzenia.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w dobrowolnym powrocie mogą uzyskać więcej informacji pod numerami telefonu: (22) 538 91 63, (22) 538 91 69 i (22) 538 92 12.

 

 

                                           

   Program współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów

 

Dobrowolne Powroty
 

Biuro Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji (IOM) w Warszawie realizuje program pomocy w dobrowolnym powrocie. Jest on skierowany do cudzoziemców, którzy nie uzyskali w Polsce statusu uchodźcy ani innej formy ochrony, zrezygnowali z ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy, a także do pozostałych cudzoziemców, którzy nie mogą pozostać w Polsce.

Formularz on-line

Program realizowany jest w oparciu o porozumienie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Powrotu Imigrantów.

 

Pomoc udzielana przez IOM obejmuje:

  • doradztwo w zakresie powrotu, w tym szczegółowe informacje o kraju powrotu;
  • pomoc w uzyskaniu dokumentu podróży, gdy to konieczne;
  • badania medyczne, gdy to konieczne;
  • organizację podróży powrotnej do miejsca docelowego w kraju powrotu;
  • pomoc reintegracyjną.

Odpowiednia organizacja podróży umożliwia skorzystanie z projektu także osobom wymagającym specjalnego traktowania – kobietom w ciąży, samotnym rodzicom z małymi dziećmi, osobom chorym bądź niepełnosprawnym. Szczególną uwagę zwraca się na potrzeby dzieci bez opieki oraz osób będących ofiarami handlu ludźmi.

 

Bardzo ważnym elementem oferowanej pomocy jest pomoc reintegracyjna. Osoby powracające do swoich krajów otrzymują w dniu powrotu kieszonkowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb w pierwszych dniach po powrocie. Dodatkowa pomoc może być także przyznana na podstawie opracowanego przez cudzoziemca planu pomocy. Pomoc tę cudzoziemiec może przeznaczyć m.in. na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, edukację, odbudowę domu bądź subsydiowanie zatrudnienia.

 

Dodatkowa indywidualna pomoc reintegracyjna oferowana jest powracającym dzieciom bez opieki, ofiarom handlu ludźmi oraz osobom wymagającym pomocy medycznej w kraju pochodzenia.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w dobrowolnym powrocie mogą uzyskać więcej informacji pod numerami telefonu: (22) 538 91 63, (22) 538 91 69 i (22) 538 92 12.

 

 

                                           

   Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów

Infolinia dla pracodawców

300x250.png

ABC Repatriacji
ABC_Repatriacji.png
Pomoc w dobrowolnym powrocie z Polski i reintegracji - publikacja

Assisted voluntary returns from Poland - new publication

Działania 2014 – podsumowanie
 
Międzykulturowa szkoła – trailer szkolenia e-learningowego
x  
Złote Wachlarze 2014